Vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenspersoon kunnen uw medewerkers hun ervaringen met ongewenst gedrag op de werkvloer of (vermoedens van) misstanden kwijt. Dit is een belangrijke meerwaarde  voor uw organisatie.
Problemen die medewerkers ervaren kunnen pas opgelost worden als ze worden verwoord.

Wanneer een vertrouwenspersoon inschakelen?

Met een vertrouwenspersoon versterkt u de organisatie. De ervaringen van medewerkers zijn een spiegel voor uw bedrijf. Ze laten zien wat uw bedrijf nog nodig heeft om een gezonde en veilige werkomgeving te zijn. Ook aangekaarte misstanden zijn een kans om te groeien. Als uw medewerkers gelukkig zijn, plukt u hier de vruchten van.

Ellen Boere counsellor coach vertrouwenspersoon Gouda Als vertrouwenspersoon in uw bedrijf bied ik opvang en begeleiding bij:

 • seksuele intimidatie
 • agressie en geweld
 • pesten
 • discriminatie
 • misstanden (of vermoedens daarvan)

In moeilijke situaties begeleid ik uw medewerkers om een optimale keuze te maken. Vertrouwelijkheid is hierbij vanzelfsprekend. Daarnaast is het belangrijk dat een vertrouwenspersoon zichtbaar en toegankelijk is  in uw organisatie. Als gecertificeerd vertrouwenspersoon:

 • geef ik voorlichting en informatie aan uw medewerkers en het management
 • bied ik advies en begeleiding over het voorkomen van ongewenst gedrag en misstanden
 • schrijf ik columns voor uw personeelsblad of intranet

Bekijk in het filmpje wat een vertrouwenspersoon kan betekenen voor medewerkers en organisatie

De waarde van een extern vertrouwenspersoon

Sommige bedrijven kiezen voor een een intern vertrouwenspersoon, maar in de praktijk blijkt een extern vertrouwenspersoon effectiever te zijn. Medewerkers voelen zich dan vrijer om te vertellen wat zij kwijt willen.

Als u mij inschakelt als gecertificeerd, extern vertrouwenspersoon dan kunt u rekenen op:

 • een objectief luisterend oor voor uw medewerkers
 • voorlichting binnen uw organisatie
 • adequaat optreden in de verschillende situaties
 • heldere afspraken
 • 100 % onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid
 • een overzichtelijk jaarverslag (niet te herleiden naar personen)
 • aanbevelingen voor verbetering van beleid

Bel 06-414 373 42 voor meer informatie of om kennis te maken.

Banner_Check_je_Werkstress

Vanaf 2014 voeren het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point voor veiligheid en gezondheid op het werk een campagne over het thema Psychosociale Arbeidsbelasting (werkdruk en werkstress, agressie en geweld, intimidatie, pesten), met de titel ‘Herken de druppel: check je werkstress’.