Stress! Hoe kom je er van af?

Ellen Boere counsellor coach vertrouwenspersoon Gouda blog Stress

Een uitgebreid artikel in De Spits van 13 mei ging over stress in werksituaties. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door stress op de werkvloer. Met grote gevolgen.                     De consequenties op fysiek, psychisch en maatschappelijk gebied zoals ziekteverzuim, een                                 onprettige werksfeer en de impact op het  privéleven zijn ernstig.

We moeten veel en liefst snel. Waar ligt de grens?..                                                                                                     Voor je het weet zit je in een patroon van haasten en moeten. Alle momenten waarin je energie kunt           bijtanken worden ondergeschikt gemaakt aan alles wat  “moet” .                                                                           Heb je dan helemaal geen invloed? Gelukkig wel!

Gezonde grenzen stellen

Het leren herkennen en durven erkennen van je eigen grenzen is een belangrijke start. Je grenzen vervolgens respecteren en  ze niet langdurig overschrijden is een essentieel gevolg daarvan.

Gezonde grenzen stellen! Ik heb hier 7 tips die je hier bij kunnen helpen.

1. Delegeer eens wat vaker en roep tijdig de hulp van anderen in. Dit is geen teken van zwakte.

 We denken vaak dat we alles zelf moeten kunnen en doen maar dat is niet zo. Anderen zijn vaak graag bereid om een helpende hand toe te steken. Je moet wel laten weten dat je hulp nodig hebt.

2. Maak gebruik van natuurlijke pauzes.

 Door de (werk)druk en de eisen die we aan onszelf stellen zijn we de natuurlijke pauzes kwijtgeraakt. Doe even iets anders tussen twee verschillende activiteiten. Ga tussen de middag eens naar buiten voor een wandeling en gebruik je lunch niet om nog even iets af te handelen. Erger je niet als het licht op rood staat maar gebruik die paar minuten als een rustmoment. 

3. Maak onderscheid tussen normale (werk)druk en de drukte die je zelf in je hoofd creëert.

Heb je het echt zo druk of voelt het alleen maar zo druk?

4. Zoek een balans tussen werk en privé en negeer de waarschuwingen van je lichaam en je geest niet!

 Je lichaam en geest geven haarfijn aan hoe het met je gesteld is. Ga in je vrije tijd sporten, wandelen, fietsen of wat je dan ook leuk vindt. Als je maar beweegt en ontspant!

5. Neem signalen zoals het niet meer met zin naar je werk gaan serieus. Maar ook het piekeren over je werk, slapeloosheid, RSI-klachten, een hoge bloeddruk, nergens geen zin meer in hebben en het altijd maar moe, moe, moe zijn.

Deze gevoelens zijn waarschuwingen van je lichaam en je geest. Negeer ze  niet! Je lichaam en geest geven haarfijn aan hoe het met je gesteld is.

6. Maak een lijst van energiegevers en energievreters in je leven en probeer daar een gezond evenwicht in te vinden.

 Schrap de onnodige energievreters, bouw ze af of zoek er hulp bij en focus meer op de energiegevers. Dit kan van alles zijn bijvoorbeeld een  hobby of sport. Zijn er bepaalde mensen waar je energie van krijgt? Zoek wat vaker contact met ze.

7. Leg de lat niet voortdurend (te) hoog.

Stel je onrealistische eisen aan jezelf en ben je verbaasd dat je het niet meer aan kan?. Veel van mijn cliënten stellen té hoge eisen stellen aan zichzelf waardoor ze uitgeput raken,  vastlopen en minder goed gaan functioneren waardoor ze teleurgesteld raken in zichzelf en er een negatieve spiraal ontstaat. Stel je verwachtingen in je werk en in je persoonlijke leven bij tot een reëel en haalbaar niveau en geniet wat vaker van alles wat goed gaat.

Hoe ervaar jij stress in je leven en hoe ga jij er mee om? Heb je tips die je met anderen wilt delen?                 Laat een bericht achter zodat anderen er ook iets aan hebben.

 

 

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *