Nieuws

 

 

Het was maar een grapje…..

 Het was maar een grapje…

 

Het is bekend dat er gepest wordt op de werkvloer. Gelukkig wordt er zowel door werkgevers als door de overheid steeds meer aandacht aan besteed. Het is belangrijk om te onderkennen dat het gebeurd omdat de persoonlijk en maatschappelijke gevolgen enorm groot en kostbaar zijn.

Natuurlijk mag er best een grapje gemaakt worden op zijn tijd. Dat geeft ook meer plezier in het werk en zorgt voor een prettige sfeer.  Maar wanneer steeds eenzelfde persoon structureel voor gek wordt gezet, is de lol eraf. Plagen overschrijdt dan een grens en ontaard in pesten met mogelijk psychologische en lichamelijke schade bij het slachtoffer.

Op www.arboportaal.nl kwam ik een artikel tegen over pesten op de werkvloer dat ik graag met u wil delen. Hier vindt u ook maatregelen die u als werkgever kunt nemen om pesten tegen te gaan.

Ook werknemers die zien dat een collega gepest wordt kunnen in aktie komen. Dat blijkt uit ditzelfde artikel. Een pester ontleent alleen plezier aan het pesten als zijn gedrag niet wordt afgekeurd door zijn omgeving waardoor hij denkt dat hij er succes mee heeft. Zodra collega’s hun afkeuring duidelijk laten merken en de dader merkt dat hij niet “scoort” met zijn gedrag beleeft hij er geen lol meer aan.